Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
DatTenGiDay
70
35,151,080 gold
2
thanhkk
72
25,236,984 gold
3
Jessica1
67
16,083,529 gold
4
kD1
30
6,509,420 gold
5
_Green_
49
6,294,408 gold
6
MadDog
38
5,648,772 gold
7
CanhHoaTan
35
5,336,640 gold
8
_Violet_
49
4,964,223 gold
9
_Red_
49
4,639,891 gold
10
_Pink_
48
4,573,556 gold